Обиколка на фабриката

Канцелариско опкружување

канцеларија-02
канцеларија
канцеларија-03

Фабричка средина

фабрика-(1)
фабрика-(6)
фабрика-(2)
фабрика-(3)
фабрика-(4)
фабрика-(5)

Машини

машини-05
машини-06
машини-07

Машина за цртање

машини-04

Машина за намотување

машини-08
машини-09

Машина за тркалезен разбој

машини-12

Машина за плетење искривување

машини-10

Прскалка

машини-13

Работилница за шиење

машини-01

Намотка од покривка за земја

машини-02

Намотка од неткаен материјал

машини-03

Автоматска машина за пакување

машини-11

Машина за обложување